Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

Informatívny prieskum o potrebe poskytovania sociálnych služieb.

„Vážení občania,
Obec Maňa v spolupráci s poskytovateľom sociálnych služieb v súvislosti s prípravou žiadosti o dotáciu na vybudovanie sociálneho zariadenia v našej obci zisťuje nasledovný záujem o sociálne služby v obci Maňa po realizácii zámeru výstavby asi o dva roky.
Máte doma rodinného príslušníka, ktorý má demenciu, Parkinsonovu chorobu alebo Alzheimerovu chorobu? Ste bezradní pri dennej starostlivosti o neho? Obraciame sa na Vás s možnosťou využitia novej sociálnej služby ambulantnou teda dennou formou, ktorá by sa poskytovala v obci Maňa každý pracovný deň od 6:00 hodiny do 18:00 hodiny.
Sociálna služba by bola poskytovaná odbornými zamestnancami, zabezpečené by boli podľa potreby raňajky, desiata, obed a olovrant. V prípade potreby by bol zabezpečený dovoz a odvoz klientov do nášho zariadenia resp. sprevádzanie na rôzne lekárske vyšetrenia, aby sme v čo najväčšej miere odbremenili Vašu rodinu. Postarali by sme sa o zachovanie a zlepšenie fyzického aj duševného stavu našich klientov ich zapájaním do rôznych aktivít a terapií.
Predpokladaná cena starostlivosti za osobu by bola 2,44 € na deň!
Váš záujem prosíme nahlásiť na Obecnom úrade v Mani do piatku 27.4.2018!
celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Uvítanie detí, 11. 3. 2018 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

SEPAROVANÝ ZBER 19.4.2018

SEPAROVANÝ ZBER 19.4.2018 celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vodič – údržbár na Obecnom úrade v Mani.
celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská príprava

Dobrovoľná vojenská príprava celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

XX. obecné zastupiteľstvo.

13.3.2018 – Obecné zastupiteľstvo v Mani na svojom XX. zasadnutí prerokovalo 24 bodov programu a prijalo 17 uznesení. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oprava vodovodného potrubia.

12.3.2018 – V kultúrnom dome v podlahe priestoru kuchyne bolo potrebné vymeniť časť vodovodného potrubia, z ktorého v dôsledku prehrdzavenia presakovala voda do podlahy, stropu a stien priľahlých miestností. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - február 2018 1

Práce v obci - február 2018

28.2.2018 – Pracovníci obce v priebehu februára na ulici Dlhá vymenili strhnuté vedenie obecného rozhlasu a nainštalovali nový amplión, na Dolinskej ulici opravili poškodené zábradlie mosta, kamennou drťou upravili priestor začiatku odvodňovacieho žľabu na ulici V. J. Gajdoša, z parku odstránili spadnutý strom, čistili kríkmi zarastený priestor ohrady cintorína vo V. Mani, obnovovali oplotenie areálu „Pajty“, vykonali rozsiahlu opravu poškodeného mulčovača, vykonávali zimné údržby verejných priestranstiev a budov, ...
Verejnoprospešný pracovníci dokončili kosenie priestorov parku, zbierali odpady z parku a verejných priestranstiev a čistili a zametali chodníky a parkoviská.
celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

5. výročie Súkromnej umeleckej školy Jozefa Dömeho, Maňa, 18.12.2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Ples kresťanskej mládeže - 10. ročník, 3. 2. 2018 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová
#

Pečať Rozvoja miest a obcí

22.2.2018 – Národné informačné stredisko Slovenskej republiky aj za rok 2017 udelilo našej obci „Pečať Rozvoja miest a obcí“. S pomedzi 2.926 slovenských obcí a miest, ktoré prešli hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu bola obec Maňa vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja, s vysokou efektivitou využívania financií a majetku a vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Obnova maľovky knižnice 1

Obnova maľovky knižnice

20.2.2018 – Vo všetkých troch miestnostiach knižnice bola vykonaná obnova maľovky stien, náter radiátorov a namiesto pôvodných garníž a záclon boli namontované vertikálne žalúzie. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Chodník v Malej Mani 1

Chodník v Malej Mani

19.2.2018 – V Malej Mani bola vybudovaná zvyšná časť chodníka povedľa hlavnej cesty od železničnej zastávky smerom do dediny v dĺžke 85 m. Súčasťou nového chodníka je i mostík – priepust, ktorý je napojený na priepust pod cestou. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Doplnenie zariadenia ambulancie 1

Doplnenie zariadenia ambulancie

14.2.2018 – Zariadenie ambulancie všeobecného lekára obec doplnila zdravotníckou váhou na meranie váhy a výšky pacientov. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Nové chodníky v cintoríne vo V. Mani

9.2.2018 – V cintoríne vo Veľkej Mani boli vybudované 4 úseky chodníkov zo zámkovej dlažby v celkovej dĺžke 330 m a s plochou 455 m ² v celkovej hodnote 21 117,35 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 21.2.2018

SEPAROVANÝ ZBER 21.2.2018 celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Účtovník obecného úradu

12.2.2018 – Na základe výsledku výberového konania obec uzatvorila s Ing. Matejom Polákom pracovnú zmluvu na obsadenie pracovného miesta účtovníka obecného úradu na dobu jedného roka v čase zastupovania počas materskej dovolenky. celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

NÁVRH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHVÚ ŽITAVSKÝ LUH

NÁVRH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHVÚ ŽITAVSKÝ LUH celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Vianočná akadémia, 17. 12. 2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Usporiadanie vlastníctva chodníka

12.2.2018 – Vzájomnou kúpou a predajom medzi obcou a pánom Jozefom Uharčekom boli vlastnícky usporiadané priľahlé plochy rodinného domu a verejného priestranstva v Malej Mani, čím obec získala do svojho vlastníctva plochu miestnej komunikácie – chodníka s výmerou 41 m², ktorá bola doteraz súkromným vlastníctvom. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Výmena okien na kultúrnom dome - 3. etapa 1

Výmena okien na kultúrnom dome - 3. etapa

8.2.2018 – Na základe vyhodnotenia 5-tich cenových ponúk, ktoré boli obci doručené v rámci procesu verejného obstarávania, obec podpísala zmluvu na 3. etapu výmeny okien na budove domu kultúry. V rámci tejto etapy budú vymenené všetky okná a balkónové dvere na 2. poschodí, okná schodísk a suterénnych miestností. Touto etapou bude ukončená výmena okien na celej budove. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Športová kabína - výmena dvier 1

Športová kabína - výmena dvier

5.2.2018 – Na futbalovom ihrisku na budove športovej kabíny boli pôvodné staré latkové dvere vo vonkajších vchodoch do WC pre verejnosť nahradené novými - plastovými. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Odvodňovací žľab na ulici V. J. Gajdoša 1

Odvodňovací žľab na ulici V. J. Gajdoša

2.2.2018 – Na časti ulice V. J. Gajdoša bol povedľa cesty vybudovaný odvodňovací žľab pre odvedenie prebytočnej dažďovej vody do jarku na ulici Hamarka. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia WC na zdravotnom stredisku 1

Rekonštrukcia WC na zdravotnom stredisku

2.2.2018 – V budove zdravotného strediska boli obnovené sociálne priestory WC. Vykonaná bola kompletná demontáž zariadenia, odstránená bola stará dlažba a omietky, uložené boli nové keramické dlažby a obklady stien, následne bola obnovená maľovka, inštalácia záchodov, umývadiel a prietokových ohrievačov vody a doplnené boli zásobníky papierových utierok a odpadové koše. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Internet na zdravotnom stredisku 1

Internet na zdravotnom stredisku

2.2.2018 – V súvislosti s novými zákonnými povinnosťami lekárov bol do jednotlivých lekárskych ambulancií v budove zdravotného strediska optickým káblom zavedený prístup k internetu, ktorý budú môcť naši lekári využívať bezplatne. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Zariadenie ambulancie všeobecného lekára 1

Zariadenie ambulancie všeobecného lekára

1.2.2018 – V súvislosti s nástupom nového všeobecného lekára bola ambulancia na zdravotnom stredisku vybavená novými stolmi, kancelárskymi stoličkami, plastovými stoličkami pre pacientov, vodovodným drezom, chladničkou, smetným košom, zásobníkmi na utierky, tromi novými archívnymi skrinkami, dvere boli upravené tapacírom a zákonná lekárska výbava bola doplnená resuscitačným setom a otoskopom. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Práce v obci - január 2018

31.1.2018 – V priebehu januára pracovníci obce vykonávali opravy a údržbárske práce na obecnom majetku, obnovili strhnuté prekrytie zadného vchodu do domu smútku v Malej Mani, opravili odtrhnuté dvere v šatni športovej kabíny, vchodovú bránu na Domovine 1, kúrenie v budove zdravotného strediska, vykonali opravy verejného osvetlenia, zo záhonov na námestí odstránili vyschnuté trsy tráv, zbierali odpady z verejných priestranstiev, vykonali demontážne a montážna práce na zdravotnom stredisku, ako prípravu na výrub topoľov rozobrali pletivo a stĺpiky oplotenia okolo futbalového areálu a elektrické káble ozvučenia ihriska, v rámci opravy oplotenia „Pajty“ rozobrali poškodené oplotenie na východnej strane, kosili priestory parku, .... celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Doplnená výbava 1

Doplnená výbava

31.1.2018 – Výbava sociálnych priestorov – WC v dome kultúry bola doplnená o zásobníky papierových utierok. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Dopravné značenie 1

Dopravné značenie

30.1.2018 – Na križovatke ulice I. Ďungela bola stará dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ nahradená novou, rovnako na ulici Zakostolská bola vymenená značka „Prejazd zakázaný“ a pre potreby regulácie dopravy počas Požitavských folklórnych slávností bolo zakúpených 9 zákazových a príkazových prenosných dopravných značiek so stojanmi. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 9
posledná