Navigácia

Obsah

Obnova kríža na cintoríne

Typ: ostatné
Obnova kríža na cintoríne 15.10.2017 Reštaurátor Mgr. Art. Gabriel Strassner so svojimi spolupracovníkmi ukončil záverečnú 2. etapu obnovy pôvodného starého kríža na cintoríne. V 1.etape bol zreštaurovaný samotný kríž, a súčasne bola vytvorená jeho replika - kópia. V rámci 2. etapy obnovy bol zreštaurovaný jeho podstavec a spolu s kópiou kríža bol umiestnený na novom mieste pri pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne pri vchode do cintorína.
Zreštaurovaný originál kríža, vzhľadom na veľké deštrukčné poškodenie samotnej kamennej hmoty, už nemôže byť umiestnený vo vonkajšom prostredí, pretože vplyvom poveternostných podmienok by prichádzalo k jeho opätovnému a ešte výraznejšiemu poškodeniu. Preto tento originál bude vystavený v interiéry domu smútku.
Celé toto dielo bolo zrealizované i vďaka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý tento projekt podporil dotáciou 1000.- € v 1. etape v roku 2016 a rovnakou sumou i v tomto roku v 2. etape.
Celkový rozpočet reštaurátorských prác bol 6130.- €.
Obec i touto cestou ďakuje za spoluprácu JUDr. Pavlovi Pösovi a Mgr. Soni Trubíniovej, ktorí pripravili a podali žiadosti o finančný grant a vďaka ktorým obec na túto obnovu dotáciu získala.
Vďaka patrí i pánovi Martinovi Bednárovi, ktorý so svojim bagrom pomohol pri rozobratí a inštalácii kríža a vedeniu predajne stavebnín Košan-Obnova, s.r.o. za poskytnutie pomocných prác s vysokozdvižným vozíkom.
Tento pôvodný starý kríž bol z vďaky a na Božiu česť a slávu postavený v roku 1847, takže táto jeho obnova bola vykonaná v jubilejnom 170-tom roku jeho existencie.Vytvorené: 10. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2017 12:13
Autor: Správce Webu