Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

NÁVRH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHVÚ ŽITAVSKÝ LUH

NÁVRH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHVÚ ŽITAVSKÝ LUH celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Vianočná akadémia, 17. 12. 2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Usporiadanie vlastníctva chodníka

12.2.2018 – Vzájomnou kúpou a predajom medzi obcou a pánom Jozefom Uharčekom boli vlastnícky usporiadané priľahlé plochy rodinného domu a verejného priestranstva v Malej Mani, čím obec získala do svojho vlastníctva plochu miestnej komunikácie – chodníka s výmerou 41 m², ktorá bola doteraz súkromným vlastníctvom. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Výmena okien na kultúrnom dome - 3. etapa 1

Výmena okien na kultúrnom dome - 3. etapa

8.2.2018 – Na základe vyhodnotenia 5-tich cenových ponúk, ktoré boli obci doručené v rámci procesu verejného obstarávania, obec podpísala zmluvu na 3. etapu výmeny okien na budove domu kultúry. V rámci tejto etapy budú vymenené všetky okná a balkónové dvere na 2. poschodí, okná schodísk a suterénnych miestností. Touto etapou bude ukončená výmena okien na celej budove. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Športová kabína - výmena dvier 1

Športová kabína - výmena dvier

5.2.2018 – Na futbalovom ihrisku na budove športovej kabíny boli pôvodné staré latkové dvere vo vonkajších vchodoch do WC pre verejnosť nahradené novými - plastovými. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Odvodňovací žľab na ulici V. J. Gajdoša 1

Odvodňovací žľab na ulici V. J. Gajdoša

2.2.2018 – Na časti ulice V. J. Gajdoša bol povedľa cesty vybudovaný odvodňovací žľab pre odvedenie prebytočnej dažďovej vody do jarku na ulici Hamarka. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia WC na zdravotnom stredisku 1

Rekonštrukcia WC na zdravotnom stredisku

2.2.2018 – V budove zdravotného strediska boli obnovené sociálne priestory WC. Vykonaná bola kompletná demontáž zariadenia, odstránená bola stará dlažba a omietky, uložené boli nové keramické dlažby a obklady stien, následne bola obnovená maľovka, inštalácia záchodov, umývadiel a prietokových ohrievačov vody a doplnené boli zásobníky papierových utierok a odpadové koše. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Internet na zdravotnom stredisku 1

Internet na zdravotnom stredisku

2.2.2018 – V súvislosti s novými zákonnými povinnosťami lekárov bol do jednotlivých lekárskych ambulancií v budove zdravotného strediska optickým káblom zavedený prístup k internetu, ktorý budú môcť naši lekári využívať bezplatne. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Zariadenie ambulancie všeobecného lekára 1

Zariadenie ambulancie všeobecného lekára

1.2.2018 – V súvislosti s nástupom nového všeobecného lekára bola ambulancia na zdravotnom stredisku vybavená novými stolmi, kancelárskymi stoličkami, plastovými stoličkami pre pacientov, vodovodným drezom, chladničkou, smetným košom, zásobníkmi na utierky, tromi novými archívnymi skrinkami, dvere boli upravené tapacírom a zákonná lekárska výbava bola doplnená resuscitačným setom a otoskopom. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Práce v obci - január 2018

31.1.2018 – V priebehu januára pracovníci obce vykonávali opravy a údržbárske práce na obecnom majetku, obnovili strhnuté prekrytie zadného vchodu do domu smútku v Malej Mani, opravili odtrhnuté dvere v šatni športovej kabíny, vchodovú bránu na Domovine 1, kúrenie v budove zdravotného strediska, vykonali opravy verejného osvetlenia, zo záhonov na námestí odstránili vyschnuté trsy tráv, zbierali odpady z verejných priestranstiev, vykonali demontážne a montážna práce na zdravotnom stredisku, ako prípravu na výrub topoľov rozobrali pletivo a stĺpiky oplotenia okolo futbalového areálu a elektrické káble ozvučenia ihriska, v rámci opravy oplotenia „Pajty“ rozobrali poškodené oplotenie na východnej strane, kosili priestory parku, .... celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Doplnená výbava 1

Doplnená výbava

31.1.2018 – Výbava sociálnych priestorov – WC v dome kultúry bola doplnená o zásobníky papierových utierok. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Dopravné značenie 1

Dopravné značenie

30.1.2018 – Na križovatke ulice I. Ďungela bola stará dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ nahradená novou, rovnako na ulici Zakostolská bola vymenená značka „Prejazd zakázaný“ a pre potreby regulácie dopravy počas Požitavských folklórnych slávností bolo zakúpených 9 zákazových a príkazových prenosných dopravných značiek so stojanmi. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Izolácia strechy kultúrneho domu 1

Izolácia strechy kultúrneho domu

29.1.2018 – Na budove domu kultúry boli tekutou gumoasfaltovou zmesou zaizolované viaceré miesta poškodenej strešnej hydroizolácie, cez ktoré začalo zatekať do jednej miestnosti a na viacerých miestach dochádzalo k vlhnutiu vonkajších omietok. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Detský Silvester, 31. 12. 2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 5. 2. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Mikuláš a tvorivé Vianočné dielne, 10. 12. 2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 5. 2. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Hedšík, vinohrady Stará hora, 2. 12. 2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 25. 1. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Jubilanti, 11. 11. 2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 25. 1. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Poďakovanie darcom krvi

24. 1. 2018 to najvzácnejšie – krv – darovali: Ing. Ivana Kosáková, Jana Belenčíková, František Belenčík, Zuzana Straňáková, Jaroslav Raček, Anežka Tináková, Simona Tináková, Peter Bányi, Miroslav Hoppan, Dušan Holka, Mgr. Marcela Mesárošová, Mgr. Eva Cigáňová, Jozef Cigáň, Ing. Igor Sádovský, Marcel Čáni, Juraj Sivák, Jaroslav Valkovič, Matúš Čáni, Mária Sádovská, Daniel Jančár, Eva Víziová, Boris Bugár, Eva Bujdáková, Mária Kohajdová, Lucia Banásová.
celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová
Žiadosť o dotáciu na výstavbu krytej tribúny 1

Žiadosť o dotáciu na výstavbu krytej tribúny

22.1.2018 – Obec v spolupráci s Obecným futbalovým klubom pripravila a odoslala na Slovenský futbalový zväz žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo výške 27 000.- € na výstavbu krytej tribúny v areáli futbalového ihriska. Celkový plánovaný rozpočet pre tribúnu s kapacitou 102 miest na sedenie je 38 880.- €. celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Verejné obstarávanie výrubu

4.1.2018 – Výberová komisia vyhodnotila cenové ponuky na „Výrub, likvidáciu drevín a náhradnú výsadbu“, ktoré boli obci doručené na základe zverejneného verejného obstarávania. Z troch cenových ponúk bola najvýhodnejšia od firmy SK Energo – Wood, s.r.o., u ktorej si obec následne objednala výrub topoľov v areály futbalového ihriska a náhradnú výsadbu v zmysle povolenia na výrub týchto drevín. celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Prenájom ambulancie všeobecného lekára

29.12.2017 – Obec prevzala prenajaté priestory ambulancie všeobecného lekára od MUDr. Vladimíra Viciana, ktorý ukončil prenájom a na základe nájomnej zmluvy ich odovzdala novému nájomcovi, štatutárovi spoločnosti MEDANEST s.r.o., MUDr. Milošovi Bartkovi. celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerokovanie návrhu - Žitavský luh

Prerokovanie návrhu - Žitavský luh celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

20.12.2017 – Výberová komisia pre vyhodnotenie výberového konania na obsadenie pozície „účtovník obecného úradu“ posúdila prihlášky uchádzačov o toto pracovné miesto a na základe ústneho pohovoru stanovila poradie ich úspešnosti. celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie MUDr. Vladimírovi Vicianovi

19.12.2017 – Starosta obce na obecnom úrade v mene všetkých občanov našej obce poďakoval MUDr. Vladimírovi Vicianovi za jeho 19-ročné pôsobenie a obetavú službu všeobecného lekára na našom zdravotnom stredisku. Túto službu na vlastnú žiadosť rozhodnutím Nitrianskeho samosprávneho kraja ukončil k 31.12.2017 a od 1.1.2018 ho v tejto službe nahradil MUDr. Miloš Bartko. celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

XIX. Obecné zastupiteľstvo

14.12.2017 – Obecné zastupiteľstvo na svojom XIX. Zasadnutí prejednalo 21 bodov programu a schválilo 16 uznesení. celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Ordinačné hodiny všeobecného lekára od 15. 1. 2018

Ordinačné hodiny všeobecného lekára od 15. 1. 2018 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Ordinačné hodiny všeobecného lekára pre dospelých

Ordinačné hodiny všeobecného lekára pre dospelých

celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Vianočné prianie

„Chlapček sa nám narodil, daný je nám Syn.“
Krásne prežitie vianočných sviatkov, radosť z narodenia malého Ježiška,
pokoj, lásku, veľa zdravia, šťastia, radosti a úspechov v nastávajúcom roku 2018
Vám praje kolektív pracovníkov Obce Maňa
a starosta obce Ing. Igor Sádovský.
celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Panely náučného chodníka 1

Panely náučného chodníka

8.12.2017 – Na podporu cestovného ruchu naša obec získala dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 1756,8.-€. Touto sumou bol podporený projekt „ Predstavujeme Maňu – náučné prechádzky obcou“, v rámci ktorého bolo navrhnutých a vyrobených 12 veľkoplošných tabúľ náučného chodníka „História a súčasnosť obce Maňa“. V budúcom roku budú tabule umiestnené pri zaujímavých lokalitách našej obce a predstavia Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie, kaštieľ, národopisnú expozíciu, park, mlynárstvo, kalvínsky kostol, „KišValkáz“, Vinohradníctvo na Starej hore, rybolov na rybníku a keltské pohrebisko. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Odstránenei nelegálnej skládky odpadu 1

Odstránenei nelegálnej skládky odpadu

29.11.2017 – Na základe zmluvy firma Skládky a odpady s.r.o., Bratislava ukončila likvidáciu „čiernej“ skládky odpadu v hliníku za „Pajtou“. Odpad vyseparovali, pozhŕňali na kopy a následne odviezli na skládky komunálnych odpadov. Na záver priestor vyrovnali a upravili do pôvodného stavu. Práce boli financované z poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 8
posledná