Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

Jarný zber drevnej hmoty 1

Jarný zber drevnej hmoty

23.4.2018 – V období od 9. do 23. apríla bol nákladným autom s mechanickým nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne bol urobený ručný zber zvyškov. Celkove bolo z obce odvezených 55 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca 110 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najväčší zber. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Odchyt psov

20.4.2018 – Obec prostredníctvom veterinárneho lekára vykonala opäť odchyt dvoch túlavých psov, ku ktorým sa nehlásil žiadny majiteľ. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - marec 2018 1

Práce v obci - marec 2018

29.3.2018 – V priebehu marca pracovníci obce vykonávali opilovanie a strihanie stromov na verejných priestranstvách a obecných pozemkoch, spilovanie stromov podľa objednávok občanov, vyčistili od odpadov koryto Dolinského potoka v priestore parku, odstránili z neho náletové dreviny a vykosili ho, čistili a upravovali priestor zberného dvora na „Pajte“, rozseparovali elektroodpad, odviezli do zberných surovín vyše 2 tony vyseparovaného kovového odpadu, vykonávali údržbárske práce v obecných budovách, vykonaná bola tiež oprava vysokozdvižnej plošiny a jej príprava na STK, pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vyzbierali odpadky v parku, z verejných priestranstiev a povedľa ciest 2. a 3. triedy v celom katastri našej obce, pričom vyzbierali vyše 70 vriec odpadu, odstraňovali náletové dreviny z parciel viníc a iné. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Prenájom priestorov pre kaderníctvo

29.3.2018 – V budove „Lekárne“ obec s účinnosťou od 1. apríla 2018 opäť prenajala voľný nebytový priestor pre zriadenie prevádzky kaderníctva. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Informatívny prieskum o potrebe poskytovania sociálnych služieb.

„Vážení občania,
Obec Maňa v spolupráci s poskytovateľom sociálnych služieb v súvislosti s prípravou žiadosti o dotáciu na vybudovanie sociálneho zariadenia v našej obci zisťuje nasledovný záujem o sociálne služby v obci Maňa po realizácii zámeru výstavby asi o dva roky.
Máte doma rodinného príslušníka, ktorý má demenciu, Parkinsonovu chorobu alebo Alzheimerovu chorobu? Ste bezradní pri dennej starostlivosti o neho? Obraciame sa na Vás s možnosťou využitia novej sociálnej služby ambulantnou teda dennou formou, ktorá by sa poskytovala v obci Maňa každý pracovný deň od 6:00 hodiny do 18:00 hodiny.
Sociálna služba by bola poskytovaná odbornými zamestnancami, zabezpečené by boli podľa potreby raňajky, desiata, obed a olovrant. V prípade potreby by bol zabezpečený dovoz a odvoz klientov do nášho zariadenia resp. sprevádzanie na rôzne lekárske vyšetrenia, aby sme v čo najväčšej miere odbremenili Vašu rodinu. Postarali by sme sa o zachovanie a zlepšenie fyzického aj duševného stavu našich klientov ich zapájaním do rôznych aktivít a terapií.
Predpokladaná cena starostlivosti za osobu by bola 2,44 € na deň!
Váš záujem prosíme nahlásiť na Obecnom úrade v Mani do piatku 27.4.2018!
celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Uvítanie detí, 11. 3. 2018 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

SEPAROVANÝ ZBER 19.4.2018

SEPAROVANÝ ZBER 19.4.2018 celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vodič – údržbár na Obecnom úrade v Mani.
celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská príprava

Dobrovoľná vojenská príprava celý text

ostatné | 29. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

XX. obecné zastupiteľstvo.

13.3.2018 – Obecné zastupiteľstvo v Mani na svojom XX. zasadnutí prerokovalo 24 bodov programu a prijalo 17 uznesení. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oprava vodovodného potrubia.

12.3.2018 – V kultúrnom dome v podlahe priestoru kuchyne bolo potrebné vymeniť časť vodovodného potrubia, z ktorého v dôsledku prehrdzavenia presakovala voda do podlahy, stropu a stien priľahlých miestností. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - február 2018 1

Práce v obci - február 2018

28.2.2018 – Pracovníci obce v priebehu februára na ulici Dlhá vymenili strhnuté vedenie obecného rozhlasu a nainštalovali nový amplión, na Dolinskej ulici opravili poškodené zábradlie mosta, kamennou drťou upravili priestor začiatku odvodňovacieho žľabu na ulici V. J. Gajdoša, z parku odstránili spadnutý strom, čistili kríkmi zarastený priestor ohrady cintorína vo V. Mani, obnovovali oplotenie areálu „Pajty“, vykonali rozsiahlu opravu poškodeného mulčovača, vykonávali zimné údržby verejných priestranstiev a budov, ...
Verejnoprospešný pracovníci dokončili kosenie priestorov parku, zbierali odpady z parku a verejných priestranstiev a čistili a zametali chodníky a parkoviská.
celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

5. výročie Súkromnej umeleckej školy Jozefa Dömeho, Maňa, 18.12.2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Ples kresťanskej mládeže - 10. ročník, 3. 2. 2018 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová
#

Pečať Rozvoja miest a obcí

22.2.2018 – Národné informačné stredisko Slovenskej republiky aj za rok 2017 udelilo našej obci „Pečať Rozvoja miest a obcí“. S pomedzi 2.926 slovenských obcí a miest, ktoré prešli hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu bola obec Maňa vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja, s vysokou efektivitou využívania financií a majetku a vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj. celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Obnova maľovky knižnice 1

Obnova maľovky knižnice

20.2.2018 – Vo všetkých troch miestnostiach knižnice bola vykonaná obnova maľovky stien, náter radiátorov a namiesto pôvodných garníž a záclon boli namontované vertikálne žalúzie. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Chodník v Malej Mani 1

Chodník v Malej Mani

19.2.2018 – V Malej Mani bola vybudovaná zvyšná časť chodníka povedľa hlavnej cesty od železničnej zastávky smerom do dediny v dĺžke 85 m. Súčasťou nového chodníka je i mostík – priepust, ktorý je napojený na priepust pod cestou. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Doplnenie zariadenia ambulancie 1

Doplnenie zariadenia ambulancie

14.2.2018 – Zariadenie ambulancie všeobecného lekára obec doplnila zdravotníckou váhou na meranie váhy a výšky pacientov. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Nové chodníky v cintoríne vo V. Mani

9.2.2018 – V cintoríne vo Veľkej Mani boli vybudované 4 úseky chodníkov zo zámkovej dlažby v celkovej dĺžke 330 m a s plochou 455 m ² v celkovej hodnote 21 117,35 €. celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 21.2.2018

SEPAROVANÝ ZBER 21.2.2018 celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Účtovník obecného úradu

12.2.2018 – Na základe výsledku výberového konania obec uzatvorila s Ing. Matejom Polákom pracovnú zmluvu na obsadenie pracovného miesta účtovníka obecného úradu na dobu jedného roka v čase zastupovania počas materskej dovolenky. celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

NÁVRH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHVÚ ŽITAVSKÝ LUH

NÁVRH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHVÚ ŽITAVSKÝ LUH celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Vianočná akadémia, 17. 12. 2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Usporiadanie vlastníctva chodníka

12.2.2018 – Vzájomnou kúpou a predajom medzi obcou a pánom Jozefom Uharčekom boli vlastnícky usporiadané priľahlé plochy rodinného domu a verejného priestranstva v Malej Mani, čím obec získala do svojho vlastníctva plochu miestnej komunikácie – chodníka s výmerou 41 m², ktorá bola doteraz súkromným vlastníctvom. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Výmena okien na kultúrnom dome - 3. etapa 1

Výmena okien na kultúrnom dome - 3. etapa

8.2.2018 – Na základe vyhodnotenia 5-tich cenových ponúk, ktoré boli obci doručené v rámci procesu verejného obstarávania, obec podpísala zmluvu na 3. etapu výmeny okien na budove domu kultúry. V rámci tejto etapy budú vymenené všetky okná a balkónové dvere na 2. poschodí, okná schodísk a suterénnych miestností. Touto etapou bude ukončená výmena okien na celej budove. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Športová kabína - výmena dvier 1

Športová kabína - výmena dvier

5.2.2018 – Na futbalovom ihrisku na budove športovej kabíny boli pôvodné staré latkové dvere vo vonkajších vchodoch do WC pre verejnosť nahradené novými - plastovými. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Odvodňovací žľab na ulici V. J. Gajdoša 1

Odvodňovací žľab na ulici V. J. Gajdoša

2.2.2018 – Na časti ulice V. J. Gajdoša bol povedľa cesty vybudovaný odvodňovací žľab pre odvedenie prebytočnej dažďovej vody do jarku na ulici Hamarka. celý text

ostatné | 13. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia WC na zdravotnom stredisku 1

Rekonštrukcia WC na zdravotnom stredisku

2.2.2018 – V budove zdravotného strediska boli obnovené sociálne priestory WC. Vykonaná bola kompletná demontáž zariadenia, odstránená bola stará dlažba a omietky, uložené boli nové keramické dlažby a obklady stien, následne bola obnovená maľovka, inštalácia záchodov, umývadiel a prietokových ohrievačov vody a doplnené boli zásobníky papierových utierok a odpadové koše. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Internet na zdravotnom stredisku 1

Internet na zdravotnom stredisku

2.2.2018 – V súvislosti s novými zákonnými povinnosťami lekárov bol do jednotlivých lekárskych ambulancií v budove zdravotného strediska optickým káblom zavedený prístup k internetu, ktorý budú môcť naši lekári využívať bezplatne. celý text

ostatné | 7. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 9
posledná