Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Dotácia 38 000.- € z Environmentálneho fondu

13.9.2017 – Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR bola obci pridelená dotácia z Environmentálneho fondu vo výške 38 000.- EUR na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného prostredia v obci Maňa“. Na základe výzvy obec zaslala na Environmentálny fond všetky požadované doklady a údaje k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí tejto dotácie. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Monitorovacia správa

12.9.2017 – Obec spracovala a na Ministerstvo hospodárstva SR zaslala následnú monitorovaciu správu pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa“. Na tento projekt obec čerpala dotáciu z fondu EU a preto 1x ročne počas piatich rokov je povinná vyhodnocovať jeho udržateľnosť. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Prístrešok pred spoločenským domom v M. Mani

8.9.2017 – Pri spoločenskej miestnosti v Malej Mani bol vybudovaný prístrešok na prekrytie cca 50 m² priestoru pred vchodom do budovy. Jeho výstavba spočívala vo vybudovaní spevnenej plochy zámkovej dlažby, železnej konštrukcie prekrytej lexanom, osadením odkvapových rín a zvodov, inštaláciou osvetlenia, napojenia bleskozvodu a terénnymi úpravami. Celková hodnota prístrešku je 8964.- EUR. Táto investícia zlepší a rozšíri možnosti využitia spoločenskej miestnosti. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

2. etapa výmeny okien na dome kultúry

7.9.2017 - Na budove domu kultúry bola dokončená 2. etapa výmeny okien v celkovej hodnote 15 209.- EUR. Ukončením tejto etapy sú vymenené všetky okná prízemia a 1. poschodia. V budúcom roku bude výmena dokončená 3. etapou, v ktorej budú vymenené okná schodiska a 2. poschodia. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Obnovený prístup k mostu 1

Obnovený prístup k mostu

4.9.2017 – Obec získala kúpou do vlastníctva dve parcely v časti obce Dolná Gedra za „pálenicou“ čím sa vytvorila možnosť obnovenia historickej prístupovej cesty k mostu cez staré rameno Žitavy za mlynom smerom do Kmeťova, čo doteraz nebolo možné vzhľadom na to, že boli súkromným vlastníctvom. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - august 2017 1

Práce v obci - august 2017

31.8.2017 – Pracovníci obce v priebehu augusta kosili verejné priestranstvá, upravili – ostrihali živé ploty na námestí, opilovali stromy na futbalovom ihrisku a v cintoríne, v Malej Mani prehĺbili odtokový žľab vyrovnali ponakláňané stĺpy obecného rozhlasu pred Dolnou Gedrou, opravovali strechu „Pajty“, osadili chýbajúce označenie ulice v. J. Gajdoša, vykonali škartáciu vyradených úradných spisov, pripravovali kultúrne a spoločenské podujatia, vykonávali služby obecnými mechanizmami, opravy rozhlasu a verejného osvetlenia, ..... celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce v auguste 1

Verejnoprospešné práce v auguste

30.8.2017 - Pracovníci vykonávajúci verejno-prospešné práce v priebehu augusta čistili koryto Dolinského potoka, kosili v parku, čistili a zametali verejné priestranstvá , parkoviská, cintoríny, zbierali odpady, ........ celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Prezentácia projektu rybníčka

16.8.2017 - V sále Domu kultúry v Mani sa konala verejná predfinalizačná prezentácia prípravy projektu „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“, na ktorom bolo predstavené navrhované riešenie vodnej plochy na ul. Mlynská a úprava jej okolia. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude financované Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál (MAS ZT) v rámci projektu spolupráce z dotačnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - pamätná tabuľa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia - pamätná tabuľa celý text

ostatné | 8. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oslavy sv. Urbana na Starej hore, 28. 5. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Cestujeme za chuťami Nitrianskeho kraja

Varíme máňanské ríteše s Folklórnou skupinou Dolina Maňa celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Veľkonočná procesia mužov, 16. 4. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Poďakovanie sponzorom Traktormánia 2017

Ďakujeme celý text

ostatné | 25. 8. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová
súťaž v orbe

Dni obce

V obci Maňa sa súťažilo, pretekalo, športovalo, bojovalo aj zabávalo. celý text

ostatné | 25. 8. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová
plagát

Novosadská brázda

Súťaž v orbe domácich malotraktorov - 16. 9.2017 v Nových Sadoch celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Zbierka pre Žákovce

Kresťanskodemokratický klub v Mani v spolupráci s Farským spoločenstvom v Michale nad Žitavou organizuje pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žákovciach tradičnú zbierku ovocia a zeleniny, hlavne uhorky, paprika, rajčiny a pod.. Uvedené produkty je možné priniesť na adresu Ivan Miček, Hliník 6 v piatok 4.8.2017 v čase od 15.00. hod. do 18.00 hod.
Vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Inštalácia termoregilačných ventilov 1

Inštalácia termoregilačných ventilov

1.8.2017 – V budove Domu kultúry boli na všetkých radiátoroch vymenené staré ventily za nové – termoregulačné. Toto opatrenie spolu s výmenou okien vytvorí lepšie možnosti úspor finančných prostriedkov na vykurovanie tejto budovy už v najbližšej vykurovacej sezóne. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Práce v obci - júl 2017

31.7.2017 – Pracovníci obce v priebehu júla celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Rozšírenie križovatky 1

Rozšírenie križovatky

31.7.2017 – Pracovníci obce kvôli lepšej prejazdnosti rozšírili výjazd miestnej komunikácie z ulici Legionárska na ulicu Žitavská. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Príprava projektu

26.7.2017 – V sále domu kultúry sa konala verejná prezentácia prípravy projektu „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“, na ktorom bolo projektantom predstavené k verejnej diskusii navrhované riešenie vodnej plochy na ul. Mlynská a úprava jej okolia. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Pamätná tabuľka Mons. arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému 5

Pamätná tabuľka Mons. arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému

25.7.2017 – K príležitosti 1. výročia smrti nášho významného rodáka Mons. arcibiskupa Dominika Hrušovského dala obec na jeho počesť a pamiatku vyhotoviť na Námestí M. R. Štefánika pamätnú tabuľku, ktorá na tomto mieste doplnila galériu významných občanov našej obce. celý text

ostatné | 2. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Ponuka prenájmu

Ponuka prenájmu nebytových priestorov celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Dominik Hrušovský

1. výročie úmrtia Mons. Dominika Hrušovského

Dnes si pripomíname 1. výročie úmrtia –otca arcibiskupa Mons. Dominika Hrušovského. Na jeho počesť dnešnú sv. omšu o 18:00 h bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Po skončení svätej omši na námestí Milana Rastislava Štefánika odhalíme nášmu významnému rodákovi pamätnú tabuľu. Všetkých Vás srdečne pozývame. celý text

ostatné | 27. 7. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Dotácia na odstránenie nelegálnej skládky

11.7.2017 – Z Environmetálneho fondu dostala obec oznámenie o rozhodnutí ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 38 000.- € na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“, ktorý zahŕňa likvidáciu čiernej skládky odpadu v hliníku za „Pajtou“.

celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Prace v obci - jún 2017

30.6.2017 - Pracovníci obce v priebehu júna opravili hojdačky pri obecných bytovkách, opravili poškodený prístupový chodník k športovej kabíne na futbalovom ihrisku, upravili – spevnili stĺpy pre umiestnenie reklamného baneru na vstupe do obce, vykonali odvoz separovaných odpadov na zberný dvor do Palárikova, po drtení a odvoze drevnej hmoty upravili priestor úložiska bioodpadov na Pajte a v Malej Mani, prehĺbili a vyčistili odtokové jarky a žľaby na uliciach Dlhá, T. Vansovej a A. Sládkoviča, vykonali prípravné a dokončovacie práce pri rekonštrukcii zasadačky obecného úradu v dome kultúry, pripravovali Požitavské folklórne slávnosti, kosili verejné priestranstvá, ....... celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Aktualizácia žiadosti o dotáciu

30.6.2017 – Na Odbore školstva Okresného úradu v Nitre obec aktualizovala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie pre projekt s názvom „Zateplenie a výmena strešnej krytiny na telocvični ZŠ s MŠ“. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na podporu športu

29.6.2017 – Na podporu športu naša obec získala dotáciu vo výške 1700.- € z Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekt s názvom „Pohybujeme sa pre radosť a zdravie – športový deň obce“. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Bezpečnostná rada okresu

29.6.2017 – Na Bezpečnostnej rade okresu Nové Zámky starosta obce podával „Informáciu o pripravenosti obce Maňa na plnenie úloh v oblasti krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva v prípade vyhlásenia krízovej situácie“. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Odstránenie

Odstránenie "čiernej" skládky odpadu

29.6.2017 – Obec v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest odstránila nelegálnu skládku odpadu pred bývalou repnou skládkou v Malej Mani. Na skládku komunálneho odpadu boli odvezené dva plné veľkokapacitné kontajnery odpadu. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Zámena pozemkov

28.6.2017 – Za účasti zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, obce a geodeta bol dohodnutý spôsob vypracovania geometrických plánov k vzájomnej zámene pozemku obecnej miestnej komunikácie na ulici Mlynská, ktorej vlastníkom je NSK za rovnakú výmeru pozemku cesty 2. triedy č. 511 ( hlavná cesta), ktorej vlastníkom je naša obec. celý text

ostatné | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná