Navigácia

Obsah

VZN


2016

2015

2014

2013

2012

2007

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN o nakladaní s bytmi16.08.2007
Vnútorná smernica - príspevok pri narodení01.01.2007

2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN - prevádzkový poriadok pohrebiska23.03.2011

2009

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN o sociálnych službách25.10.2009

2006

2010

2008