a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce F

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2012000009
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
0044087772
1071835567
396
2012000011
Faktúra prijatá
Therm servis
0045322104
0000000000
270,24
2012000008
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
0044087772
1071835567
146
2012000005
Faktúra prijatá
Pavol Halanda
0040351467
0000000000
80
2012000006
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
0037424611
1044068729
153,6
2012000007
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
0044087772
1071835567
135,5
2012000001
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
40
2012000002
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
14,86
2012000004
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
0037424611
1044068729
324,05
2012000003
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
2,98