a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce F

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2012000408
Faktúra prijatá
Orange Slovensko,a.s
0035697270
2020310578
2,95
2012000403
Faktúra prijatá
K E O , s. r. o.
0036739464
2022326361
392
2012000398
Faktúra prijatá
Ing. Peter Moravčík
0040351564
1047029511
170
2012000396
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
0035339781
0000000000
121
2012000397
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
0035339781
0000000000
116
2012000392
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
5,05
2012000393
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
102,24
2012000394
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
44,17
2012000390
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
1328,72
2012000391
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
271,44
2012000395
Faktúra prijatá
Vladimír Grežo
0033989435
1020449122
2775,7
2012000389
Faktúra prijatá
Slovenská národná knižnic
0036138517
2021537199
66,39
2012000388
Faktúra prijatá
FIREX - Ján Pásztor
0018039561
1020423932
333,96
2012000387
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
169,14
2012000386
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA s.r.o.
0036664022
2022235083
502,2