a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce F

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2012000355
Faktúra prijatá
Slov.centrum obstarávania
0042260515
0000000000
337
2012000354
Faktúra prijatá
ELPRESS Vaseková Oľga
0034260790
1028811894
73,5
2012000352
Faktúra prijatá
Emil Ftáček
0043749674
1039724785
200
2012000353
Faktúra prijatá
Mgr. Matúš Kováč
0045280045
1079559217
120
2012000350
Faktúra prijatá
COMIX, spol. s r. o.
0036520284
2020155874
90,4
2012000351
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
0037424611
1044068729
55,78
2012000349
Faktúra prijatá
MIKRA Milan Kramár
0030944511
1020409731
342,6
2012000346
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
20,2
2012000347
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
30,29
2012000348
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
132,54
2012000345
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
90
2012000344
Faktúra prijatá
Poradca podnikateľa,s.r.o
0031592503
2020449189
19,98
2012000342
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
142,02
2012000343
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
1171,46
2012000337
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
53,02