a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce K

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
Peter Jonáš
Zmluva
Marcel Mesárošová
Zmluva
Ing. Stanislav Černák a Ing. Ľubica Černáková, rod. Žigrayová
Zmluva
Miroslav Červenka
Zmluva
Ing. Miroslav Horník a Ing. Mária Horníková, rod. Václavová
František Hubina
Zmluva
Marián Štefanka
Zmluva
Ivan Raček a Ľubica Račeková, rod. Hudecová
1 259,31 Eur
Zmluva
Martin Lauro
Zmluva
Ing. Igor Bartovič a Mgr. Vladimíra Bartovičová
Zmluva
Otakar Farkaš a Veronika Farkašová, rod. Hucíková
Zmluva
Martin Holko
Zmluva
PhDr. Eva Gábrišová, rod. Abrmanová