a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce O

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
9/2015
Objednávka
Vito - Plast
854,33 Eur
10/2015
Objednávka
restART, s. r. o., Mgr. art. Marek Repáň
780,00 Eur
6/2015
Objednávka
Mária Vrabcová - Blesk
7/2015
Objednávka
SK Energo - Wood, spol. s r. o.
46667792
5/2015
Objednávka
Ján Kondé
162,00 Eur
Objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
2020293099
3/2015
Objednávka
BLESK
4/2015
Objednávka
Ing. Peter Moravčík, autorizovaný geodet
40351564
1047029511
2/2015
Objednávka
Stredná odborná škola Dvory nad Žitavou
Objednávka
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
35787147
2020256601
1/2015
Objednávka
KM ELASS, s. r. o.
Objednávka
BONUS CARD, s. r. o.
47200839
2023790241
Objednávka
CART PRINT, s. r. o.
73,40 Eur
Objednávka
CBS spol. s r. o.
36754749
2022351254
499,00 Eur
31/2014
Objednávka
František Tokoly - INSTAL
660,00 Eur