a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce P

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
54/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
21,77 Eur
55/2013
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
56/2013
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur
48/2013
Faktúra prijatá
MIKRA - Milan Kramár
30944511
1020409731
129,05 Eur
50/2013
Faktúra prijatá
IVES Košice
00162957
2020762480
25,09 Eur
49/2013
Faktúra prijatá
ToMa pneu spol. s r. o.
36553271
454,79 Eur
58/2013
Faktúra prijatá
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
0000000
1028618415
68,66 Eur
45/2013
Faktúra prijatá
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
2020795601
14,28 Eur
43/2013
Faktúra prijatá
Západoslvoenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
8,28 Eur
46/2013
Faktúra prijatá
Stavex Nitra, spol. s r. o.
36525804
2020151177
23549,81 Eur
34/2013
Faktúra prijatá
Ing. Štefan Motúz
37065084
1028360465
72,00 Eur
40/2013
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
37424611
1044068729
161,29 Eur
41/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
107,04 Eur
42/2013
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1341,55 Eur
51/2013
Faktúra prijatá
Stredná odborná škola
000159107
2021033575
160,00 Eur