a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce P

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
435/2016
Faktúra prijatá
Šuchy plus, s. r. o.
47216361
2023817664
1 026,00 Eur
434/2016
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1 136,35 Eur
427/2016
Faktúra prijatá
Helena Hajnalová
50470141
1087031682
139,00 Eur
428/2016
Faktúra prijatá
DELUX, s. r. o.
31427855
2020405750
246,60 Eur
429/2016
Faktúra prijatá
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
35987006
2021433172
5,85 Eur
426/2016
Faktúra prijatá
Radoslav Červeň
43072933
1076128537
343,84 Eur
425/2016
Faktúra prijatá
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2021879959
88,32 Eur
424/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
194,43 Eur
423/2016
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
165,92 Eur
422/2016
Faktúra prijatá
RRA NOVOZÁMOCKO
45737711
2023486465
900,00 Eur
421/2016
Faktúra prijatá
Vito-Plast Jozef Oroszi
35367377
1042071778
102,00 Eur
420/2016
Faktúra prijatá
Vito-Plast Jozef Oroszi
35367377
1042071778
33,43 Eur
419/2016
Faktúra prijatá
Hraška Systems, s. r. o.
47612142
2024003564
396,00 Eur
418/2016
Faktúra prijatá
SB PRESS s. r. o.
36526924
2020155291
90,00 Eur
412/2016
Faktúra prijatá
Šlechta Pavol
40063364
1020430356
462,00 Eur