a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce P

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
356/2016
Faktúra prijatá
PARAPETROL a. s.
36526606
2020151265
528,00 Eur
355/2016
Faktúra prijatá
PARAPETROL a. s.
36526606
2020151265
184,99 Eur
354/2016
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
348/2016
Faktúra prijatá
Adrián Múčka AM MONT
45905347
1083149254
870,00 Eur
345/2016
Faktúra prijatá
FIRST DATA SLOVAKIA, s. r. o.
31372074
2020319928
16,20 Eur
338/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
63,66 Eur
337/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
170,23 Eur
336/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
-220,87
353/2016
Faktúra prijatá
Vaseková Oľga ELPRESS
34260790
1028811894
102,00 Eur
351/2016
Faktúra prijatá
Hraška Systems, s. r. o.
47612142
2024003564
2 271,90 Eur
349/2016
Faktúra prijatá
Advokát JUDr. Peter Timko spol. s r. o.
50528874
2120352883
1 409,66 Eur
347/2016
Faktúra prijatá
PARAPETROL a. s.
36526606
2020151265
528,00 Eur
344/2016
Faktúra prijatá
Dychová hudba Chynorianka
31870201
2021209883
650,00 Eur
331/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
- 152,82 Eur
330/2016
Faktúra prijatá
Energie2, a. s.
46113177
2023235225
- 374,34 Eur