a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce P

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
339/2016
Faktúra prijatá
MASLEN, s. r. o.
36619370
2021736123
1 415,24 Eur
335/2016
Faktúra prijatá
Vito-Plast Jozef Oroszi
35367377
1042071778
218,00 Eur
324/2016
Faktúra prijatá
Marianna Rajčoková
43939830
1077543137
40,00 Eur
312/2016
Faktúra prijatá
Penzión Iveta - Radava
36534994
2020144269
16,50 Eur
329/2016
Faktúra prijatá
VLADAP Plus, s. r. o.
36540463
2020142091
306,28 Eur
328/2016
Faktúra prijatá
Šlechta Pavol
40063364
1020430356
462,00 Eur
318/2016
Faktúra prijatá
MVDr. Inštitorisová
33706573
1028705898
115,20 Eur
319/2016
Faktúra prijatá
Karol Németh OK Team
32787821
1028169318
75,00 Eur
327/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
617,10 Eur
326/2016
Faktúra prijatá
Agro Žitava, s. r. o.
36664022
2022235083
953,70 Eur
316/2016
Faktúra prijatá
Milan Kramár MIKRA
30944511
1020409731
389,14 Eur
315/2016
Faktúra prijatá
VLADAP Plus, s. r. o.
36540463
2020142091
31,20 Eur
325/2016
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
44,45 Eur
313/2016
Faktúra prijatá
TAUes - Ing. Juraj Garaj s. r. o.
47584246
2023975998
200,00 Eur
314/2016
Faktúra prijatá
PARAPETROL a. s.
36526606
2020151265
1 095,98 Eur