a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
97/2015
Faktúra vystavená
Karol Sládeček
2015000097
6 Eur
69/2015
Faktúra vystavená
Margita Kačáková
16061935
16,60 Eur
80/2015
Faktúra vystavená
Zdenko Hatala
2014000112
12 Eur
86/2015
Faktúra vystavená
Emil Miškolci
2014000187
75 Eur
71/2015
Faktúra vystavená
Ľudmila Horníková
29041938
41,50 Eur
74/2015
Faktúra vystavená
JUDr. Pavol Hrušovský
10042015
16,60 Eur
75/2015
Faktúra vystavená
Ing. Pavol Gubric
08042015
33,20 Eur
76/2015
Faktúra vystavená
Ing. Pavol Gubric
08042015
18,94 Eur
81/2015
Faktúra vystavená
Anna Naďová
0396113736
4,50 Eur
73/2015
Faktúra vystavená
Ing. Albert Čuba
13042015
53,20 Eur
77/2015
Faktúra vystavená
Vladimír Macák
2014000195
22,50 Eur
79/2015
Faktúra vystavená
Oľga Kotlárová
6152206819
10,50 Eur
94/2015
Faktúra vystavená
Martin Bednár
2015000094
18 Eur
95/2015
Faktúra vystavená
Vladimír Chovanec
2015000095
9 Eur
83/2015
Faktúra vystavená
Božena Gajdošová
29081940
7,50 Eur