a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
160/2013
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
29,40 Eur
156/2013
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
139,52 Eur
152/2013
Faktúra vystavená
Marián Straňák
109,88 Eur
148/2013
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
149,10 Eur
149/2013
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
30,52 Eur
151/2013
Faktúra vystavená
Mgr. Eva Trubíniová
30,94 Eur
147/2013
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
140,92 Eur
145/2013
Faktúra vystavená
Jaroslav Vido
16,60 Eur
140/2013
Faktúra vystavená
Vojtech Turan
22,94 Eur
108/2013
Faktúra vystavená
Obec Pozba
00309206
115,34 Eur
139/2013
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
23,80 Eur
129/2013
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
2021059359
306,96 Eur
138/2013
Faktúra vystavená
Marián Straňák
58,82 Eur
144/2013
Faktúra vystavená
Anton Horník
24,94 Eur
134/2013
Faktúra vystavená
Obec Dolná Ohaj
00308871
71,62 Eur