a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
118/2013
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
137,24 Eur
116/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
131,82 Eur
110/2013
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
2021059359
210,22 Eur
104/2013
Faktúra vystavená
Jednota
00168882
51,00 Eur
105/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
138,12 Eur
107/2013
Faktúra vystavená
Obec Dolný Ohaj
00308871
71,62 Eur
109/2013
Faktúra vystavená
Obec Michal nad Žitavou
00309095
2021059414
113,24 Eur
111/2013
Faktúra vystavená
Stanislav Hoťka
9,00 Eur
103/2013
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
28,28 Eur
68/2013
Faktúra vystavená
Jozef Vašek
18,00 Eur
71/2013
Faktúra vystavená
Mária Marenčáková
15,00 Eur
87/2013
Faktúra vystavená
Jozef Macák
15,00 Eur
93/2013
Faktúra vystavená
Železnice SR Bratislava
31364501
34,00 Eur
100/2013
Faktúra vystavená
Ing. Ľudovít Michalíček
4,50 Eur
92/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
120,62 Eur