a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
69/2013
Faktúra vystavená
Anna Naďová
7,50 Eur
72/2013
Faktúra vystavená
Božena Gajdošová
7,50 Eur
77/2013
Faktúra vystavená
Obec Dolná Ohaj
00308871
71,62 Eur
76/2013
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
79,62 Eur
67/2013
Faktúra vystavená
Vojtech Abrman
10,50 Eur
45/2013
Faktúra vystavená
Elemír Sádovský
53,16 Eur
43/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
143,02 Eur
44/2013
Faktúra vystavená
Margita Golhová
43,20 Eur
42/2013
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
125,86 Eur
26/2013
Faktúra vystavená
Marián Petrovský
01051961
0000000000
64,44 Eur
19/2013
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
24,36 Eur
25/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS
0000596221
2021051725
131,12 Eur
24/2013
Faktúra vystavená
Emília Karabová
50,16 Eur
29/2013
Faktúra vystavená
Jednota
00168882
0000000000
51,00 Eur
22/2013
Faktúra vystavená
Mária Poláková
50,16 Eur