a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
23/2013
Faktúra vystavená
Albert Cuba
50,16 Eur
20/2013
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
2021059623
33,20 Eur
21/2013
Faktúra vystavená
Obec Kmeťovo
00309028
0000000000
66,40 Eur
16/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS
0000596221
2021051725
128,32 Eur
17/2013
Faktúra vystavená
Obec Čechy
00308838
2021060679
171,46 Eur
9/2013
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
2021059359
218,84 Eur
10/2013
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
2021059623
54,48 Eur
11/2013
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
2021059623
49,80 Eur
12/2013
Faktúra vystavená
Obec Kmeťovo
00309028
0000000000
83,00 Eur
13/2013
Faktúra vystavená
AXIMA SK, s. r. o.
36715441
2022300005
27,62 Eur
7/2013
Faktúra vystavená
STAVEX s. r. o.
36525804
2020151177
82,86 Eur
8/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS
0000596221
2021051725
129,02 Eur
6/2013
Faktúra vystavená
Mária Kosecová
33,20 Eur
1/2013
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS
0000596221
2021051725
121,32
2/2013
Faktúra vystavená
Zberné suroviny, a. s.
35701986
2020327463
43