a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
84/2015
Faktúra vystavená
Mária Marenčáková
3760247360
15 Eur
85/2015
Faktúra vystavená
Vojtech Abrman
0460906706
10,50 Eur
54/2015
Faktúra vystavená
N. W. T., spol. s r. o.
36529630
2020141948
-493,38 Eur
62/2015
Faktúra vystavená
Michal Hraška
31032015
10 Eur
72/2015
Faktúra vystavená
Ing. Jozef Tóth
07101957
16,60 Eur
82/2015
Faktúra vystavená
Anna Sádovská
2014000193
7,50 Eur
70/2015
Faktúra vystavená
Benedikt Skačan
09101928
16,60 Eur
52/2015
Faktúra vystavená
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2021879959
477,64 Eur
53/2015
Faktúra vystavená
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
-1562,78 Eur
55/2015
Faktúra vystavená
HRAŠKA ŠTUDIO Mgr. Michal Hraška
47520949
141,92 Eur
58/2015
Faktúra vystavená
Mgr. Helena Babínová
0535701259
-206,57 Eur
66/2015
Faktúra vystavená
Obec Mojzesovo
00309117
2021060547
410,48 Eur
63/2015
Faktúra vystavená
Martin Lauro
02015129
34,94 Eur
65/2015
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
2021059623
44,08 Eur
61/2015
Faktúra vystavená
Jozef Dominik
14 Eur