a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
64/2015
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
129,86 Eur
56/2015
Faktúra vystavená
KAMILKA ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
126,92 Eur
68/2015
Faktúra vystavená
Roman Oškerský
2015000068
-21,29 Eur
23/2015
Faktúra vystavená
Viliam Klobučník
2015000023
-147,59 Eur
50/2015
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
26,04 Eur
24/2015
Faktúra vystavená
Klaudia Meňhertová
2015000024
23,79 Eur
26/2015
Faktúra vystavená
Pavol Sulan
2015000026
12,47 Eur
42/2015
Faktúra vystavená
Simona Vávrová
2015000042
-64,41 Eur
48/2015
Faktúra vystavená
Simona Vávrová
2015000048
11,38 Eur
19/2015
Faktúra vystavená
Silvia Kenderová
2015000019
281,22 Eur
30/2015
Faktúra vystavená
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
595 Eur
33/2015
Faktúra vystavená
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
190 Eur
40/2015
Faktúra vystavená
Patrik Maďar
2015000040
-98,65 Eur
34/2015
Faktúra vystavená
Helena Zajacová
2015000034
-144 Eur
35/2015
Faktúra vystavená
Gabriela Turanová
2015000035
-59,91 Eur