a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
36/2015
Faktúra vystavená
Vojtech Kiš
2015000036
-29,64 Eur
39/2015
Faktúra vystavená
Ivana Stromplová
2015000039
-57,93 Eur
41/2015
Faktúra vystavená
Pavol Švec
2015000041
-17,42 Eur
44/2015
Faktúra vystavená
Blanka Kováčová
2015000044
-95,36 Eur
45/2015
Faktúra vystavená
Jozef Machyňák
2015000045
-365,14 Eur
46/2015
Faktúra vystavená
Daniel Černák
2015000046
-37,34 Eur
7/2015
Faktúra vystavená
N. W. T., spol. s r. o.
36529630
2020141948
150 Eur
18/2015
Faktúra vystavená
Eugen Jakubík
2015000018
-168,08 Eur
22/2015
Faktúra vystavená
Rastislav Trungel
2015000022
-47,37 Eur
25/2015
Faktúra vystavená
Branislav Sojka
2015000025
-50,92 Eur
27/2015
Faktúra vystavená
Peter Bednárik
2015000027
-3,57 Eur
28/2015
Faktúra vystavená
Roman Oškerský
2015000028
-6,57 Eur
29/2015
Faktúra vystavená
Ján Varga
2015000029
-108,45 Eur
37/2015
Faktúra vystavená
Igor Lontoš
2015000037
-63,58 Eur
38/2015
Faktúra vystavená
Mário Trungel
2015000038
-129,62 Eur