a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
6/2015
Faktúra vystavená
N. W. T., spol. s r. o.
36529630
2020141948
150 Eur
2/2015
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
20,16 Eur
210/2014
Faktúra vystavená
Zberné suroviny, a. s.
35701986
2020327463
104 Eur
1/2015
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
113,62 Eur
169/2014
Faktúra vystavená
Jozef Macák
6412106063
20 Eur
208/2014
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
2021059623
31,24 Eur
205/2014
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
2021059359
106,96 Eur
206/2014
Faktúra vystavená
Obec Čechy
00308838
2021060679
65,24 Eur
211/2014
Faktúra vystavená
Vojtech Hraška
8,30 Eur
212/2014
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
135,24 Eur
213/2014
Faktúra vystavená
Ing. Ján Fabrický
31,24 Eur
214/2014
Faktúra vystavená
Mária Sádovská
16,00 Eur
215/2014
Faktúra vystavená
AGROCOOP PVD
00199206
24,60 Eur
216/2014
Faktúra vystavená
Marián Kmeťo
40,00 Eur
200/2014
Faktúra vystavená
Odbor krízového riadenia
42114934
120,60 Eur