a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
207/2014
Faktúra vystavená
Obec Černík
00308846
149,02 Eur
209/2014
Faktúra vystavená
Viola Ďuráčová
39,84 Eur
217/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
131,12 Eur
164/2014
Faktúra vystavená
Peter Ondrejička - LUXSTAR
33175268
1020312645
60,48 Eur
196/2014
Faktúra vystavená
Kraintek, s. r. o.
31449328
2020414121
136,20 Eur
180/2014
Faktúra vystavená
24,00 Eur
195/2014
Faktúra vystavená
Vladimír Macák
30,00 Eur
199/2014
Faktúra vystavená
Obec Trávnica
00309320
2021059469
157,10 Eur
201/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
99,60 Eur
172/2014
Faktúra vystavená
Ján Pecho
7,00 Eur
198/2014
Faktúra vystavená
Jozef Dominik
30,00 Eur
192/2014
Faktúra vystavená
Počepo, s. r. o.
36562084
2021863503
51,62 Eur
197/2014
Faktúra vystavená
Ing. Ján Fabrický
19,62 Eur
190/2014
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
28,56 Eur
171/2014
Faktúra vystavená
Milan Rohoň
12,00 Eur