a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce V

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
178/2014
Faktúra vystavená
Peter Návojský
20,00 Eur
183/2014
Faktúra vystavená
Pavol Kalinec
12,00 Eur
188/2014
Faktúra vystavená
Jozef Sádovský
10,00 Eur
174/2014
Faktúra vystavená
Oľga Kotlárová
14,00 Eur
176/2014
Faktúra vystavená
Pavol Černák
10,00 Eur
179/2014
Faktúra vystavená
Vojtech Abrman
14,00 Eur
182/2014
Faktúra vystavená
Irena Horníková
6,00 Eur
184/2014
Faktúra vystavená
Zdenko Hatala
16,00 Eur
187/2014
Faktúra vystavená
Emil Miškolci
100,00 Eur
189/2014
Faktúra vystavená
Jozef Casnocha
10,00 Eur
173/2014
Faktúra vystavená
Jozef Bednár
14,00 Eur
175/2014
Faktúra vystavená
Juraj Kosec
20,00 Eur
185/2014
Faktúra vystavená
Jozef Honrík
14,00 Eur
191/2014
Faktúra vystavená
Stanislav Hoťka
8,00 Eur
193/2014
Faktúra vystavená
Anna Sádovská
10,00 Eur