a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce Z

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Ivana Stromplová, rod. Vrzalová
21/2013
Zmluva
Judr. Peter Benc, Anna Bencová
1/2013
Zmluva
Obecný futbalový klub Maňa
31823025
2021067818
1/2013
Zmluva
Slovenský rybársky zväz, MsO Šurany
36108057
1/2013
Zmluva
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Mani
1/2013
Zmluva
Základná organizácia Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a zväzu telesne postihnutých v Mani
12/2015
Zmluva
20,00 €
14/2015
Zmluva
Bednár Jozef, Ing.