a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce Z

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
Helena Henteková
20,00 Eur
3/216
Zmluva
Mládežnícky dychový orchester Topoľanček
36100811
2022578767
200,00 Eur
Zmluva
Stanislav Hoťka
20,00 Eur
Zmluva
Božena Gajdošová
20,00 Eur
21-2016
Zmluva
Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. lic. 474
36110345
1027926251
2 400,00 Eur
1110962
Faktúra prijatá
Energie2, a. s., odštepný závod Energie2, a. s. - Predaj elektriny a plynu, o. z.
46113177
2023235225
Zmluva
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
45737711
2023486465
900,00 Eur
Zmluva
Slovenská inovačná a energetická agentúra
00002801
2020877749
960,00 Eur
Zmluva
Martina Račeková
10,00 Eur
Objednávka
Petit Press, a. s. Div. Týždenníkov o. z.
35790253
2020278766
46,80 Eur
5/2016
Faktúra prijatá
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa
34016121
2021039130
2 290,00 Eur
Zmluva
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
00168882
2020401262
50,00 Eur
Zmluva
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
36557684
2021801980
6 412,73 Eur
Zmluva
Staviteľstvo Zajíček, s. r. o.
36557684
2021801980
8 931,05 Eur