a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce Z

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
121558306
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
2022189048
121558305
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
2022189048
121558363
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
2022189048
121558348
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
2022189048
121558350
Zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
2022189048
121558349
Faktúra prijatá
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
2022189048
Zmluva
Mgr. art. Gabriel Strassner
42255031
1076797634
6 130,00 Eur
Zmluva
Marta Karelová
10,00 Eur
Zmluva
ENVI-PAK, a. s.
35858010
2020264290
Zmluva
RestART BA s. r. o.
46769544
2023567007
8 980,00 Eur
4/2016
Zmluva
Miestny odbor Matice Slovenskej Maňa
00179027 084
2020946015
800,00 Eur
19/2016
Zmluva
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
400,00 Eur
Zmluva
Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekomu pri Nadácii Pontis
31784828
1 000,00 Eur
3/2016
Zmluva
Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-43 Maňa
00178152
650,00 Eur