a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Položky začínajúce Z

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
Zmluva
Daniel Sojka
20 Eur
Zmluva
Eva Chudivániová
10 Eur
4/2015
Zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Malá Maňa
31194419
2021389469
5/2015
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa
340016121
2021039130
6/2015
Zmluva
Slovenský zväz záhradkárov - základná organizácia Maňa
00178152 0355
3/2015
Zmluva
Obecný futbalový klub Maňa
31823025
2021067818
Zmluva
Geosense SK, s. r. o.
46812342
2023597147
1/2015
Zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Maňa
00179027 084
2020946015
800,00 Eur
Zmluva
Bc. Pavol Sojka
10 Eur
Zmluva
Zuzana Maceková
20 Eur
Zmluva
Mária Hudecová
20 Eur
Zmluva
Eva Vojteková
20 Eur
52/2014
Zmluva
RRA NOVOZÁMOCKO
45737711
2023486465
600,00 Eur