a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
403/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
91,02 Eur
404/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
84,88 Eur
405/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
338,34 Eur
406/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
99,25 Eur
407/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
212,64 Eur
408/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
82,78 Eur
409/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
93,97 Eur
410/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
39,60 Eur
411/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
38,32 Eur
412/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
31,44 Eur
413/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
2022811549
38,59 Eur
386/2014
Faktúra prijatá
MET Slovakia, a. s.
45860637
-2196,98 Eur
387/2014
Faktúra prijatá
MET Slovakia, a. s.
45860637
-284,96 Eur
390/2014
Faktúra prijatá
MET Slovakia, a. s.
45860637
-362,35 Eur
384/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
0,65 Eur