a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
138/2014
Faktúra prijatá
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
2020449189
56,74 Eur
146/2014
Faktúra prijatá
INPROST, s. r. o.
31363091
2020302020
15,60 Eur
116/2014
Faktúra vystavená
Juraj Sulan
15,94 Eur
135/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
73,55 Eur
119/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
130,42 Eur
13/2014
Objednávka
Ján Galovič
14/2014
Objednávka
Ivan Šimo ml. ADIŠ
15/2014
Objednávka
Kindertrans
16/2014
Objednávka
Obecný úrad Žitná - Radiša
17/2014
Objednávka
KOMPAS TRANS, Mgr. Stanislav Kompas
18/2014
Objednávka
NITRA BUS, s. r. o.
19/2014
TAC - BUS, Pavol Táncoš
115/2014
Faktúra vystavená
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
00157716
2021246590
20,00 Eur
133/2014
Faktúra prijatá
AGRONOVA SERVIS, s. r. o.
36825387
2022439760
365,40 Eur