a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
134/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur
Zmluva
Ing. Stanislav Černák a Ing. Ľubica Černáková, rod. Žigrayová
117/2014
Faktúra vystavená
Anna Naďová
15,94 Eur
118/2014
Faktúra vystavená
Eva Gajdošová
8,30 Eur
129/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
31,97 Eur
130/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
14,86 Eur
131/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur