a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
11/2014
Objednávka
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
12/2014
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
136/2014
Faktúra prijatá
Signo, s. r. o.
43930824
2022516859
243,48 Eur
113/2014
Faktúra vystavená
Elena Homolová
16,94 Eur
116/2014
Faktúra prijatá
TRIMAN, s. r .o.
46408177
2023373385
80,00 Eur
132/2014
Faktúra prijatá
Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. lic. 474
36110345
1027926251
1 200,00 Eur
127/2014
Faktúra prijatá
Ing. Štefan Motúz
37065084
1028360465
70,00 Eur
115/2014
Faktúra prijatá
LEMUS, s. r. o.
45620741
2023081489
183,25 Eur