a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
385/2014
Faktúra prijatá
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
2020449189
48,86 Eur
380/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
151,67 Eur
381/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
159,44 Eur
210/2014
Faktúra vystavená
Zberné suroviny, a. s.
35701986
2020327463
104 Eur
378/2014
Faktúra prijatá
Tlačiareň MERKUR, s. r. o.
44046260
2022589426
36 Eur
382/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1373,11 Eur
383/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
59,47 Eur
230/2014
Faktúra prijatá
PORADCA, s. r. o.
36371271
2020102293
29,40 Eur
375/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
41,98 Eur
374/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
32,98 Eur
360/2014
Faktúra prijatá
Mgr. Pavol Riecky
37424611
1044068729
254,23 Eur
370/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
135 Eur
372/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
180 Eur
373/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
180 Eur
371/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
180 Eur