a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
112/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
189,19 Eur
111/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
215,84 Eur
114/2014
Faktúra vystavená
Univerzita Komenského
39786505
2020845332
23,15 Eur
123/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
90,00 Eur
124/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
180,00 Eur
125/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
180,00 Eur
126/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
180,00 Eur
112/2014
Faktúra vystavená
Viliam Kosec
24,90 Eur
122/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
180,00 Eur
120/2014
Faktúra prijatá
Obec Čechy
00308838
2021060679
20,00 Eur
Zmluva
Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. lic. 474
36110345
1027926251
128/2014
Faktúra prijatá
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
0000000
1028618415
47,36 Eur
117/2014
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
35339781
1027631176
120,00 Eur
118/2014
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
35339781
1027631176
120,00 Eur
106/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
138,12 Eur