a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
121/2014
Faktúra prijatá
Tibor Ďuráč
46358242
1074759818
1 300,00 Eur
105/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
42,66 Eur
108/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
498,00 Eur
107/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
357,00 Eur
106/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
50,26 Eur
110/2014
Faktúra vystavená
Oľga Vaseková ELPRESS
34260790
1028811894
98,00 Eur
114/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
1295,26 Eur
113/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
230,17 Eur
107/2014
Faktúra vystavená
Tomáš Hain
19,50 Eur
108/2014
Faktúra vystavená
Zdenko Hatala
12,00 Eur
109/2014
Faktúra prijatá
VEPOS, spol. s r . o.
36519821
2020146898
67,50 Eur
90/2014
Faktúra vystavená
Počepo, s. r. o.
36562084
2021863503
51,62 Eur
Objednávka
Preliezky Trubini, s. r. o.
46504575
2023411610
92/2014
Faktúra vystavená
Obec Hul
00308919
2021059359
113,60 Eur