a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
100/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
33,85 Eur
101/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
14,86 Eur
102/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
72/2014
Faktúra vystavená
Melánia Vašeková
18,00 Eur
10/2014
Objednávka
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
104/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur
98/2014
Faktúra prijatá
Tlačiareň MERKUR, s. r. o.
44046260
2022589426
374,40 Eur
103/2014
Faktúra prijatá
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
0000000
1028618415
64,40 Eur
A/1/670/2014
Zmluva
Eugen Jakubík
91/2014
Faktúra vystavená
Obec Vlkas
00800139
2021059623
108,50 Eur
97/2014
Faktúra vystavená
Pavel Trstiansky
6,00 Eur
100/2014
Faktúra vystavená
Štefan Tomášek
24,00 Eur
95/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
171,41 Eur
97/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
149,82 Eur