a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
76/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
85/2014
Faktúra vystavená
Irena Horníková
4,50 Eur
84/2014
Faktúra vystavená
Vincent Abrman
9,00 Eur
66/2014
Faktúra vystavená
Ing. Ľudovít Michalíček
5,25 Eur
77/2014
Faktúra vystavená
Brigita Hrašková
13,50 Eur
67/2014
Faktúra vystavená
Oľga Kotlárová
10,50 Eur
72/2014
Faktúra prijatá
SLOVGRAM
17310598
2020848973
33,50 Eur
70/2014
Faktúra prijatá
Štefan Černák - SAKU
17632757
1020426308
427,93 Eur
67/2014
Faktúra prijatá
KEO, s. r. o.
36739464
2022326361
74,69 Eur
82/2014
Faktúra prijatá
Marianna Rajčoková
43939830
40,00 Eur
80/2014
Faktúra prijatá
Tlačiareň MERKUR, s. r. o.
44046260
2022589426
86,40 Eur
81/2014
Faktúra prijatá
Ing. Štefan Motúz
37065084
1028360465
67,00 Eur
79/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur
Zmluva
František Hubina
Zmluva
Ing. Miroslav Horník a Ing. Mária Horníková, rod. Václavová