a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
78/2014
Faktúra vystavená
Pavol Šulka
4,50 Eur
62/2014
Faktúra vystavená
Ján Pecho
14,94 Eur
47/2014
Faktúra vystavená
Zberné suroviny, a. s.
35710986
2020327463
55,20 Eur
54/2014
Faktúra vystavená
Univerzitná knižnica BA
00164631
23,15 Eur
70/2014
Faktúra vystavená
Jozef Dominik
9,00 Eur
80/2014
Faktúra vystavená
Božena Gajdošová
7,50 Eur
82/2014
Faktúra vystavená
Mgr. Mária Bednárová
33,20 Eur
78/2014
Faktúra prijatá
Oľga Vaseková ELPRESS
34260790
1028811894
101,00 Eur
52/2014
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
17,92 Eur
64/2014
Faktúra vystavená
Vladimír Turan
14,94 Eur
79/2014
Faktúra vystavená
Mária Chovancová
7,50 Eur
77/2014
Faktúra prijatá
MIKRA - Milan Kramár
30944511
1020409731
369,20 Eur
83/2014
Faktúra vystavená
Mária Kotlárová
159,64 Eur
68/2014
Faktúra vystavená
Juraj Kosec
15,00 Eur
69/2014
Faktúra vystavená
Anna Naďová
4,50 Eur