a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
69/2014
Faktúra vystavená
Anna Naďová
4,50 Eur
71/2014
Faktúra vystavená
Vojtech Abrman
10,50 Eur
7/2014
Objednávka
Ing. Tomáš Števlík, PhD.
65/2014
Faktúra vystavená
Erik Liko
41,88 Eur
6/2014
Objednávka
Ing. Štefan Motúz
71/2014
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
37424611
1044068729
113,48 Eur
54/2014
Faktúra prijatá
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
2021205769
9,00 Eur
65/2014
Faktúra prijatá
Marián Trnka DENMAR
46873244
1048539074
198,81 Eur
69/2014
Faktúra prijatá
Ing. Štefan Motúz
37065084
1028360465
20,00 Eur
73/2014
Faktúra prijatá
SK Energo-Wood spol. s r. o.
46667792
750,00 Eur
53/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
136,72 Eur
63/2014
Faktúra vystavená
Elena Homolová
16,60 Eur
59/2014
Faktúra prijatá
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
2020795601
14,28 Eur
64/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
66,46 Eur
64/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
66,46 Eur