a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
63/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
879,41 Eur
48/2014
Faktúra vystavená
Obec Černík
00308846
747,80 Eur
66/2014
Faktúra prijatá
DeLUX - SM, s. r. o.
31427855
2020405750
140,62 Eur
68/2014
Faktúra prijatá
eGov Systems
35827521
2020225493
60,00 Eur
58/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
38,62 Eur
57/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
49,69 Eur
53/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
380,40 Eur
52/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
560,00 Eur
55/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
396,00 Eur
56/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
504,00 Eur
62/2014
Faktúra prijatá
VIKTÓRIA-HÁMOR, s. r. o.
31698948
2020495576
348,00 Eur
60/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
149,82 Eur
61/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
158,69 Eur
46/2014
Faktúra vystavená
MUDr. Eugen Jonáš
18,94 Eur
Zmluva
Gedras, s. r. o.
47081686