a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
46/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
31,98 Eur
47/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
25,64 Eur
48/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
49/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur
16/2014
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
24,08 Eur
36/2014
Faktúra prijatá
TRIMAN, s. r .o.
46408177
2023373385
260,00 Eur
50/2014
Faktúra prijatá
Počepo, s. r. o.
36562084
2021863503
110,02 Eur
Zmluva
Miroslav Červenka
17/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
138,12 Eur
39/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
40/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
41/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur
42/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
43/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
44/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
94,00 Eur