a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
45/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
44087772
1071835567
141,00 Eur
51/2014
Faktúra prijatá
Oľga Vaseková ELPRESS
34260790
1028811894
427,00 Eur
38/2014
Faktúra prijatá
Mário Hajabač
43413340
1070675584
59,22 Eur
35/2014
Faktúra prijatá
IVES Košice
00162957
2020762480
25,09 Eur
33/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
218,40 Eur
34/2014
Faktúra prijatá
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
2020154609
201,88 Eur
11/2014
Faktúra vystavená
Obec Čechy
00308838
2021060679
356,20 Eur
5/2014
Objednávka
Počepo, s. r. o.
32/2014
Faktúra prijatá
Radoslav Červeň
43072933
1076128537
172,57 Eur
4/2014
Zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Maňa
00179027 084
2020946015
37/2014
Faktúra prijatá
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r. o.
36485161
2020004503
86,50 Eur
29/2014
Faktúra prijatá
MEGGY, s. r. o.
36535290
2020148460
116,20 Eur
30/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
934,10 Eur
31/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
419,06 Eur
25/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
429,00 Eur