a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
26/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
534,00 Eur
13/2014
Faktúra vystavená
Obec Trávnica
00309320
2021059469
167,36 Eur
23/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
38,02 Eur
24/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
49,40 Eur
15/2014
Faktúra vystavená
Marián Straňák
34,93 Eur
8/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS, Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
122,02 Eur
Zmluva
Ing. Miroslav Horník a Ing. Mária Horníková, rod. Václavová
Objednávka
Odpadový hospodár, s. r. o.
46708740
2023558427
150,00 Eur
19/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
12,26 Eur
27/2014
Faktúra prijatá
SIMS, a. s.
31425836
2020380615
118,80 Eur
28/2014
Faktúra prijatá
Odpadový hospodár, s. r. o.
46708740
2023558427
150,00 Eur
15/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
76,60 Eur
16/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
16,55 Eur
17/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
2/2014
Faktúra vystavená
Ing. Jozef Gajdoš, SHR
36106631
50,92 Eur