a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
206/2014
Faktúra vystavená
Obec Čechy
00308838
2021060679
65,24 Eur
211/2014
Faktúra vystavená
Vojtech Hraška
8,30 Eur
212/2014
Faktúra vystavená
Obec Radava
00309214
135,24 Eur
213/2014
Faktúra vystavená
Ing. Ján Fabrický
31,24 Eur
214/2014
Faktúra vystavená
Mária Sádovská
16,00 Eur
215/2014
Faktúra vystavená
AGROCOOP PVD
00199206
24,60 Eur
216/2014
Faktúra vystavená
Marián Kmeťo
40,00 Eur
357/2014
Faktúra prijatá
VEPOS, spol. s r. o.
36519821
2020146898
67,50 Eur
362/2014
Faktúra prijatá
Petit Press, a. s.
35790253
2020278766
12,50 Eur
363/2014
Faktúra prijatá
DeLUX - SM, s. r. o.
31427855
2020405750
223,80 Eur
200/2014
Faktúra vystavená
Odbor krízového riadenia
42114934
120,60 Eur
207/2014
Faktúra vystavená
Obec Černík
00308846
149,02 Eur
344/2014
Faktúra prijatá
RRA NOVOZÁMOCKO
45737711
2023486465
600 Eur
341/2014
Faktúra prijatá
MAS Združenia Termál
04211945
2023237964
291 Eur
209/2014
Faktúra vystavená
Viola Ďuráčová
39,84 Eur