a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
217/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
131,12 Eur
350/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
41,60 Eur
352/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
36,88 Eur
359/2014
Faktúra prijatá
MRP-COMPANY, spol. s r. o.
31582320
2020458836
71,70 Eur
164/2014
Faktúra vystavená
Peter Ondrejička - LUXSTAR
33175268
1020312645
60,48 Eur
196/2014
Faktúra vystavená
Kraintek, s. r. o.
31449328
2020414121
136,20 Eur
345/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
768 Eur
346/2014
Faktúra prijatá
AGRO ŽITAVA, s. r. o.
36664022
2022235083
405 Eur
347/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
983,20 Eur
348/2014
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
39,88 Eur
358/2014
Faktúra prijatá
Antalon, s. r. o.
25960920
29,99 Eur
351/2014
Faktúra prijatá
Tököly František - INSTAL
41455983
1048064325
660 Eur
356/2014
Faktúra prijatá
Karol Podmanický - K. P. SYSTÉM SERVICE
11750111
1020315736
10,65 Eur
349/2014
Faktúra prijatá
Marianna Rajčoková
43939830
1077543137
40 Eur
353/2014
Faktúra prijatá
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
35987006
2021433172
7,90 Eur