a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
334/2014
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
35763469
2020273893
13,02 Eur
331/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
2,95 Eur
330/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
14,86 Eur
329/2014
Faktúra prijatá
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2020310578
31,97 Eur
Objednávka
CART PRINT, s. r. o.
73,40 Eur
180/2014
Faktúra vystavená
24,00 Eur
195/2014
Faktúra vystavená
Vladimír Macák
30,00 Eur
199/2014
Faktúra vystavená
Obec Trávnica
00309320
2021059469
157,10 Eur
Objednávka
CBS spol. s r. o.
36754749
2022351254
499,00 Eur
201/2014
Faktúra vystavená
Kamilka ZSS Ing. Katarína Némethová
00596221
2021051725
99,60 Eur
335/2014
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
35339781
1027631176
75,00 Eur
335/2014
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
35339781
1027631176
75,00 Eur
336/2014
Faktúra prijatá
Peter Pavlík
35339781
1027631176
61,00 Eur
340/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák Autodoprava
44087772
1078355567
90,00 Eur
339/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák Autodoprava
44087772
1078355567
45,00 Eur