a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

4

Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
327/2014
Faktúra prijatá
Hraška Systems, s. r. o.
47612142
2024003564
75,00 Eur
332/2014
Faktúra prijatá
RIGHT POWER energy
44742479
2022811549
452,14 Eur
333/2014
Faktúra prijatá
INPROST, s. r. o.
31363091
2020302020
67,60 Eur
338/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák Autodoprava
44087772
1078355567
90,00 Eur
337/2014
Faktúra prijatá
Milan Čupák Autodoprava
44087772
1078355567
180,00 Eur
343/2014
Faktúra prijatá
Poradca, s. r. o.
36371271
2020102293
27,60 Eur
52/2014
Zmluva
RRA NOVOZÁMOCKO
45737711
2023486465
600,00 Eur
172/2014
Faktúra vystavená
Ján Pecho
7,00 Eur
198/2014
Faktúra vystavená
Jozef Dominik
30,00 Eur
192/2014
Faktúra vystavená
Počepo, s. r. o.
36562084
2021863503
51,62 Eur
197/2014
Faktúra vystavená
Ing. Ján Fabrický
19,62 Eur
190/2014
Faktúra vystavená
Brantner Nové Zámky, s. r. o.
31440291
2020413857
28,56 Eur
328/2014
Faktúra prijatá
Mário Hajabač
43413340
1070675584
160,50 Eur
171/2014
Faktúra vystavená
Milan Rohoň
12,00 Eur
178/2014
Faktúra vystavená
Peter Návojský
20,00 Eur