a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2012000086
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
97,19
2012000087
Faktúra prijatá
N.W.T.,spol.s r. o.
0036529630
2020141948
42
2012000085
Faktúra prijatá
TYCHÉ, s.r.o.
0036532321
0000000000
56,9
2012000083
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
0044087772
1071835567
141
2012000084
Faktúra prijatá
Milan Čupák AUTODOPRAVA
0044087772
1071835567
141
2012000077
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
141,35
2012000078
Faktúra prijatá
Západosl.vodár.spol.,a.s.
0036550949
2020154609
41,65
2012000082
Faktúra prijatá
MIKRA Milan Kramár
0030944511
1020409731
147,84
2012000079
Faktúra prijatá
Therm servis
0045322104
0000000000
390
2012000080
Faktúra prijatá
ŠJ pri ZŠ v Mani
0038863941
0000000000
264
2012000081
Faktúra prijatá
ŠJ pri ZŠ v Mani
0038863941
0000000000
114
2012000075
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
859,6
2012000076
Faktúra prijatá
Brantner Nové Zámky,s.r.o
0031440291
2020413857
179,1
2012000071
Faktúra prijatá
Slovenská pošta,a.s.
0036631124
2021879959
41,45
2012000073
Faktúra prijatá
MEGGY, s. r. o.
0036535290
2020148460
49,8