a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Názov
Číslo
Typ
Partner
IČO
DIČ
Cena s DPH
2012000416
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
40,76
2012000414
Faktúra prijatá
Slovenský Červený kríž
0000415995
0000000000
30
2012000417
Faktúra prijatá
Mário Hajabač
0043413340
0000000000
177,24
2012000415
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
33,4
2012000411
Faktúra prijatá
SPP, a. s.
0035815256
2020259802
3953
2012000413
Faktúra prijatá
Štátna vedecká knižnica
0035987006
0000000000
5
2012000410
Faktúra prijatá
PETIT PRESS, a. s.
0035790253
2020278766
12,5
2012000412
Faktúra prijatá
Staviteľstvo Zajíček,sro
0036557684
2021801980
30059,42
2012000409
Faktúra prijatá
DeLUX-SM s.r.o.
0031427855
2020405750
200,21
2012000404
Faktúra prijatá
Juraj Žigray
0040886191
0000000000
500
2012000402
Faktúra prijatá
K E O , s. r. o.
0036739464
2022326361
259,14
2012000405
Faktúra prijatá
Slovenská pošta,a.s.
0036631124
2021879959
80,62
2012000399
Faktúra prijatá
Slovak Telekom, a. s.
0035763469
2020273893
12,26
2012000400
Faktúra prijatá
SOZA
0000178454
2020795601
21
2012000401
Faktúra prijatá
Pavol Riecky
0037424611
1044068729
172,44